Hương thị Vườn chùa (Nhất Chi Mai)

Nhất Chi Mai
——————

 

Có cây thị cổ già nua

Quên thời gian, tọa góc chùa, thiền sâu!

Mấy trăm năm, chẳng bạc đầu

Mạch ngầm ân nghĩa, dãi dầu thủy chung.

Nhân sinh bao kiếp trùng phùng

Xum xuê khỏa bóng tháp tùng thời gian

Bước chân khắc khoải non ngàn

Tâm hồn luôn nhớ mênh mang góc chùa!

Nhớ cây thị cổ già nua

Tọa thiền quên những được thua ở đời

Hạ sang thơm ngát gọi mời

Thâu trong tâm khảm một trời hương say!

Chuông ngân lắng xuống vai ngày

Quyện trong hương thị, ngất ngây lòng người

Con đi trăm nẻo đường đời

Không quên hương thị… gửi lời tri ân!