Quốc hoa (Nguyễn Ngọc Hưng)

Nguyễn Ngọc Hưng
——————

 

Giăng hồng khắp Bắc Trung Nam

Sắc xui trăng thẹn hương làm gió say

An nhiên hồ nọ ao này

Hơi bùn chẳng bén bướm bay chẳng màng. 

Vừa dân dã lại cao sang

Thanh bần quân tử nghiêm trang Phật đài

Cả bên trong lẫn bên ngoài

Hồn thơm xác ngọt đông đoài hiến dâng. 

Tim cho vị thuốc an thần

Hạt làm món bổ nhụy tân ướp trà

Cho dù trôi dạt bao xa 

Còn tâm thức Việt ắt là nhớ thôi… 

Đi cùng năm tháng tinh khôi

Hồng tươi sen xứng danh rồi: Quốc hoa!