Thiền sen (Tuệ Đan)

Tuệ Đan
—————

 

Đầu cành dương liễu còn vương 

Cam Lồ một giọt mười phương rưới đầy

Hồn ta hoá kiếp mây bay 

Nụ cười hàm tiếu khép ngày bão giông 

Sắc – không cũng tại cõi lòng 

Luân hồi một kiếp theo dòng trần gian 

Hỏi người năm tháng lang thang 

Trầm kha một giấc còn mang được gì

Có chăng theo mãi người đi 

Sóng tình vẫn vỗ ầm ì vô biên … 

Tâm thân hoà nhịp chốn thiền 

Đi qua thương – giận, qua miền bi ai 

Tiếng chuông trong gió ngân dài

Vầng dương một đóa sen ngày vừa lên!