Hương sen (Nhất Chi Mai)

Nhất Chi Mai

Mở then ngày mới tinh khôi

Ban mai bừng dậy đón mời ngày sang

Bình minh tỏa rạng ánh vàng

Đóa sen bừng nở mênh mang hương trời.

Thời gian như thể ngừng trôi

Nhạc thiền sâu lắng… nghe đời nhẹ tênh!

Hương sen dâng trọn ân tình

Thiền quang tỏa sáng tâm linh rạng ngời!

Tay nâng tràng hạt thảnh thơi

Nghe tâm an lạc, nghe đời bình yên!

Đẹp thay một đóa hồng liên!

Tỏa hương trong nắng, an nhiên giữa trời.

Từ bi tỏa sáng cuộc đời

Tâm bình… tâm hết nói lời sân si

Chuông chùa lắng tiếng sầu bi

Mở bao dung, Đức Phật vì chúng sinh.

Đóa hoa như cháy hết mình

Dâng đời cho hết ân tình bao la!