Kiếp bụi (Tịnh Bình)

Tịnh Bình

Cô đơn chỉ một mình tôi

Ba đường sáu nẻo mồ côi luân hồi

Hợp tan ly biệt rồi thôi

Trùng trùng sinh tử chia phôi hỡi người

Cũng đành gió rụng hoa rơi

Nửa đời say mộng nửa đời tịch nhiên

Tiễn mây về chốn non thiêng

Tiếng chuông chầm chậm cửa thiền đợi ta

Trăng xanh thoáng chốc trăng già

Trăm năm hạt bụi đâu nhà hư không

Chuyện đời chẳng có lúc xong

Nhân gieo quả gặt xoay vòng mà thôi

Ngược dòng Người thả bát trôi

Bồ đề tĩnh tọa chỗ ngồi an nhiên

Chợt ta kiếp bụi hữu duyên

Nghìn năm bắt chước tọa thiền cội cây…