Hoa nở miền an lạc (Kim Loan)

Kim Loan 

Con về nép dưới lời kinh 

Gột bao nhiêu nỗi vô minh mê lầm 

Chuông ngân quyện tiếng mõ trầm 

Độ người nơi cõi tục trần bể dâu.

Thềm trăng bảng lảng đêm sâu 

Bồ đề niệm chú lao xao trên cành 

Phật ngồi sương lạnh tàn canh 

Mỉm cười những đóa an lành tựa mây.

Con đi chưa trọn kiếp này 

Khổ đau đeo bám gót giày tha hương 

Nay về bên Phật tựa nương 

Gối đầu lên lọn khói hương luân hồi.

Sân thiền thơm đóa sen tươi 

Tâm từ khai sáng bao lời ngọc hoa

Con về trong nắng chan hòa 

Nơi miền an lạc sáng tòa Như Lai.