Ta về màu lá (Lê Đức Đồng)

Lê Đức Đồng

Ta về màu lá tươi non

Giọt sương ban sớm vẫn còn long lanh.

Thoảng thơm gốc cội an lành

Nghe con chim hót mà thành ca dao.

Ta về màu lá thanh tao

Giữa trời giữa đất đã bao năm rồi.

Thản nhiên nở một nụ cười

Nhẹ tênh tục lụy, lẽ đời đục trong…

Ta về màu lá thong dong

Bỏ buông tất cả từ trong tới ngoài.

Thiên nhiên tạc trọn hình hài

Lặng thầm cây cỏ, dặm dài yêu thương.

Ta về màu lá vàng ươm

Một mai lá rụng, thảo thơm gốc lành.

Chốn thôn quê tới thị thành

Con thuyền đời có chòng chành niềm riêng?

Ta về màu lá thiêng liêng

Sắc xanh, sắc đỏ mà nên cội cành.

Câu ca xin gởi lòng thành

Về miền an lạc, ngọn ngành ơn sâu…