Bông hồng trên ngực con (Nguyễn Ngọc Hưng)

Nguyễn Ngọc Hưng
————

Mẹ hiền ơi, lại đến mùa báo hiếu

Trục thời gian thêm một giáp vòng

Con thì vẫn vẩn vơ hồn bụi

Lơ lửng ngoài thoắt lửng lơ trong. 

Tự thân mình chẳng nổi lo xong

Còn sức hơi nào con cứu mẹ

Sáu mươi năm một cuộc đời lặng lẽ

Mòn vai bao gánh nặng ưu phiền. 

Lớn lên trong tay mẹ dịu hiền

Con dại quá biết đâu hồn cốt

Chuối ba hương đường mía lau xôi nếp một

Có đẫm tình mẫu tử mới thơm ngon. 

Chi kể sương già sóng cả nắng non

Một vóc gầy mẹ chở che trăm hướng

Bốn biển chẳng so lòng rộng lượng

Chín trời khôn sánh dạ bao dung.  

Tình thương trong cõi mẹ vô cùng

Sao đếm được những hằng sa số

Nhất càn khôn Ngọc Hoàng cũng khổ

Bởi tự sinh đâu biết vị mẫu từ. 

Cho con ấm êm mẹ phải sặc sừ

Vì ái tử mà vấp vương lầm lỗi

Chịu đói khát trong chín tầng ngục tối

Cũng không ngoài cái tội quá thương con. 

Để con sống xuôi góc bể đầu non

Rất có thể mẹ thọ hình treo ngược

Một nghiệp sâu dẫu nguyện cầu chín thước (*)

Tăng lữ mười phương đâu dễ độ người. 

Đón Vu Lan có nước mắt nụ cười

Không còn mẹ lấy gì con hỏi mẹ

Tay lần hạt niệm Di Đà khe khẽ

Hồi hướng cho người thóat bể trầm luân… 

Hè qua thu về đông vãn lại xuân

Biết thương mẹ đã không còn gốc mẹ

Bông hồng trắng một vệt cười lặng lẽ

Thầm nhắc con hoa báo hiếu không mùa!

(*) “Phật cao cửu xích ma cao nhất trượng” (Kinh Phật)