Hương thị tuổi thơ (Nhất Chi Mai)

Nhất Chi Mai
————-

Cúc xinh chấp chới gọi mùa,

Lửng lơ hương thị bỏ bùa tuổi thơ!

Thu về như một giấc mơ,

Ngỡ như cô Tấm ngày xưa hiện về!

Lạc vào cổ tích say mê,

Thị thơm vương cả lối về mẹ tôi!

Nắng thu ấm một nét cười,

Xôn xao ngõ nhỏ đẹp tươi thị vàng.

Trong veo cổ tích mơ màng,

Mẹ trao hương thị, mênh mang sắc trời!

Thảo thơm tấm áo tặng Người,

Heo may thấm lạnh, một trời yêu thương!

Chuông ngân vọng cõi vô thường,

Quyện trong hương thị vấn vương kiếp người!

Mẹ ơi! ân nghĩa cuộc đời

Lặn trong hương thị một thời tuổi thơ!

Câu kinh chở nặng tôn thờ,

Mùa Vu Lan mãi ngóng chờ, lại sang!

Thị thơm vương những khẽ khàng,

Như bàn tay mẹ dịu dàng bên con!