Lời nguyện tháng 7 (Nguyễn Thánh Ngã)

Nguyễn Thánh Ngã
———–

Đường đời luôn chuyển động

Có phút nào lắng tâm…

Ngang mái chùa tháng bảy

Lời kinh nguyện bổng trầm.

Chợt nhớ xưa Phật dạy

Noi gương Ngài Kiền Liên

Những người con báo hiếu

Dâng hoa khắp mọi miền.

Dù đường dài gió bụi

Vẫn nhớ về quê hương

Dâng đóa hồng màu trắng

Từ tâm hồn yêu thương.

Biết “trần gian túi rách”…

Tiếng mẹ cha không đầy

Nhưng lòng con vẫn hướng

Về phương trời mây bay.

Cầu Phật từ gia hộ

Miền tuệ giác long lanh

Đấng sinh thành thoát khổ

Về cõi nước an lành!…