Đôi bàn tay mẹ (Lê Minh Hải)

Lê Minh Hải
———–

Mẹ xoè mười ngón tay gầy

Còn in vết tích tháng ngày gian truân

Ngón cong phơi thóc ngoài sân

Tất ta tất tưởi những lần chạy mưa.

Mẹ ngồi thức cả buổi trưa

Quạt cho con ngủ say sưa giấc tròn

Bàn tay những đốt chai mòn

Cũng là vì mẹ lo con đói lòng.

Đôi bàn tay mẹ làm đồng

Nhúng bùn cấy lúa chờ mong được mùa

Bàn tay mò ốc bắt cua

Nám, sần, sứt sẹo cho vừa chữ thương.

Một đời phơi nắng, gội sương

Cho con vững bước cung đường thênh thang

Đôi bàn tay mẹ cời than

Gom mong, góp nhớ chứa chan mắt nhoà.

Con cầm tay mẹ khóc oà

Thấy lòng tay ấy toả ra nắng cười

Qua bao giông tố cuộc đời

Con về nương náu trong đôi tay gầy…