Mục lục Tạp chí VHPG số 413 – Chủ đề: Đoàn viên Pháp lạc

TẢI FILE DPF

Chủ đề: ĐOÀN VIÊN PHÁP LẠC

Tr6. Trăng thu – Quay về với vầng trăng tâm mỗi người (Ngộ Tự Chung)
Tr10. Từ pháp hành của Tôn giả La Hầu La nghĩ đến việc giáo dục thiếu niên hiện nay (SC. Thích Nữ Thắng Tâm)
Tr16. Hạnh anh nhi trong tập thơ “Trăng Non” của Rabindranath Tagore (Võ Quốc Việt)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

Tr24. Các vấn đề môi trường theo quan điểm của Đạo Phật (Thích Nữ Diệu Hạnh)

Tr30. Pháp tu Tịnh Độ: Niềm tin và thực hành trong lịch sử Phật Giáo (Nguyễn Văn Quý)

Tr40. Niệm Ân Đức Phật (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

Tr48. Thiền và lẽ sống (Minh Kính)

Tr52. Tiếp biến văn hóa Việt-Chăm và Việt-Hoa nhìn từ chùa Việt ở Khánh Hòa (TS. Nguyễn Văn Bốn)

Tr62. Tư tưởng Phật giáo trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh (ĐĐ. Thích Nhuận Tâm)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

Tr72. Khái niệm Upāya trong Phật giáo Đại thừa (SC. Thích Nữ Huệ Quang)

Tr82. Tìm hiểu về Dị Bộ Tông Luân Luận và một số quan điểm nổi bật (SC. Thích Nữ Thanh Hảo)

Tr89. Tầm quan trọng của tu tập Chánh niệm trong việc thực hành thiền Vipassanā (Tỳ kheo Thích Chúc Thanh)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG