Thư Tòa soạn 414

Quý độc giả thân mến!

Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng vào năm 1944, là một hệ phái tham gia vào ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của đạo pháp và dân tộc.

Từ chí nguyện “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang tìm về sự hành trì nguyên thủy của Phật giáo. Và từ thực tiễn đất nước, Ngài mong muốn giảm bớt những ảnh hưởng của văn hóa ngoại nhập không phù hợp trong bối cảnh bấy giờ. Hai điều đó đòi hỏi Ngài kiến tạo một hình thái Phật giáo vừa không xa rời văn hóa dân tộc, vừa không xa rời giáo pháp Đức Phật.

Trong Đạo Phật Khất sĩ, Đức Tổ sư kêu gọi người xuất gia trở về với truyền thống ban sơ thời Đức Phật, chủ trương hòa hợp Tăng-già dựa trên giới luật. Với pháp học lấy Giới – Định – Huệ làm nền tảng, pháp hành lấy Tứ y pháp làm trụ cột, Phật giáo Khất sĩ đã tái khẳng định vị thế của người xuất gia trong lộ trình giải thoát. Có thể nói, Đức Tổ sư đã khéo léo xây dựng một nền Phật giáo mang đậm dân tộc tính từ hình thức đến nội dung. Nhờ vậy, hệ phái Khất sĩ dễ dàng đi vào lòng người, thu hút đông đảo quần chúng mến mộ, đồng thời đóng góp vào kho tàng văn hóa đa dạng của dân tộc.

Chính sự giản dị, mộc mạc, thanh thoát, cao thượng trong pháp tu, pháp hành, sở đắc và đặc biệt trong cách giảng dạy cho hàng đệ tử, nên chỉ trong thời gian ngắn, từ lúc khai lập Hệ phái (1947) đến khi Đức Tổ sư vắng bóng (1954), Ngài đi đến đâu các Tịnh xá được gây dựng đến đó, hàng đệ tử xuất gia và tại gia phát triển nhanh chóng.

Không chỉ đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang Tổ sư đã nêu cao ngọn đèn chơn lý với chí nguyện nối truyền Thích-ca Chánh pháp. Ngài đã góp thêm một trang sử mới cho Phật giáo Việt Nam. Hình ảnh nhà sư đầu trần, chân không vào xóm khất thực đã làm sống lại hình ảnh của Đức Phật và thánh chúng ngàn xưa.

Nhân dịp Đại lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng gửi đến quý độc giả số báo 414 với chủ đề “Ân đức Sư trưởng” để tất cả cùng tìm hiểu về cuộc đời, đạo hạnh của Đức Tổ sư và những nét đặc trưng, đóng góp của Đạo Phật Khất sĩ trong dòng chảy phát triển Phật giáo Việt Nam.

Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo