Mục lục Tạp chí VHPG số 414 – Chủ đề: Ân Đức Sư Trưởng

TẢI FILE DPF

Chủ đề: Ân Đức Sư Trưởng

6. Tổ sư Minh Đăng Quang và những đặc trưng tu tập của Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam (HT.TS. Thích Gia Quang)
14. Vị trí, vai trò và những đóng góp của hệ phái Khất sĩ đối với đạo pháp và dân tộc (HT.TS Thích Huệ Thông)
26. Số tức quan trong bộ Chơn Lý: Sự tiếp nối truyền thống thiền định Phật giáo (TT.TS. Thích Minh Nhẫn)
36. Triết lý sống tri ân của người Việt (TT.TS. Thích Phước Đạt)
42. Đóng góp của Tổ sư Minh Đăng Quang đối với phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam về văn hóa – giáo dục – hoằng pháp (SC.NCS. Thích Nữ Niệm Huệ)
50. Quá trình truyền bá Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam (Vĩnh Thông)
58. Di sản của Tổ sư Minh Đăng Quang (TS. Bùi Hữu Dược)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

66. Thiền Phật ngành Y (PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức)

70. Đóng góp của gia đình danh y Lê Hữu Trác đối với Phật giáo Việt Nam (ThS. Trịnh Bích Thùy)


PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

78. Chùa Linh Sơn Tiên Thạch (núi Bà Đen, Tây Ninh) Tìm về chốn Tổ chùa xưa (Phí Thành Phát)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

90. Niềm tin lý trí: Sự tương đồng giữa đạo đức học Phật giáo và I. Kant (ĐĐ. Thích Duy Tuệ)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Lược sử chùa Quốc Ân Khải Tường, tỉnh Đồng Nai
Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG