Mục lục Tạp chí VHPG số 415 – Chủ đề: Trang Nghiêm Tịnh Độ

TẢI FILE DPF

Chủ đề: Trang Nghiêm Tịnh Độ

6. Tiêu chí để trở thành cư dân của thế giới Tịnh Độ (SC. Thích Nữ Tịnh Trí)
14. Trích Luận về Tịnh Độ (Hạc Lâm Điểm Tuyết)
20. Nhớ ơn Phật (Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hòa Thảo)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

26. Cầu an theo tinh thần Kinh Phước Đức (Tỳ kheo Thích Đức Kiên)

34. Tiến sĩ B.R. Ambedkar – từ đấu tranh chống chế độ phân biệt đẳng cấp đến PTCHPG ở Ấn Độ TK XX (TS. Vũ Trọng Hùng)


PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

44. Lý thuyết thực hành thiền g-tummo của Phật giáo Tây Tạng (Đức Quang)

49. Phủ Diên Khánh Vương và những câu chuyện lịch sử (TS. Trần Văn Dũng)

59. Về nội dung văn bia Phật giáo thời Lý ở Thanh Hóa qua góc nhìn chính trị và hệ tư tưởng xã hội đương thời (ThS. Vũ Ngọc Định)

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

66. Xây dựng hạnh phúc lý tưởng qua bài Kinh Điềm Lành (SC. Thích Nữ Huệ Quang)

76. Quan điểm Y pháp bất y nhân trong kinh điển Pali và Hán tạng (SC. Thích Nữ Huệ Giác)

84. Các yếu tố tạo nên sự sống và chấm dứt sự sống của một chúng sanh theo Kinh Đại Duyên (ĐĐ. Thích Chúc Danh)


GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG