Mục lục Tạp chí VHPG số 420 – Chủ đề: Bảy bước vô ưu

TẢI FILE DPF

Chủ đề: Bảy bước vô ưu

  6. THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2568
8. DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2568 – DL.2024
10. Ý nghĩa Phật Đản – PL. 2568 – DL. 2024: Đức Thế Tôn – Bậc trí hạnh viên mãn (HT. Thích Bảo Nghiêm)
14. Đạo Phật là con đường giác ngộ (ĐĐ. Thích Nguyên Duyên)
18. Thái độ học pháp chân chính của người Phật tử (Tỳ kheo Thích Đức Kiên)

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI
28. Phổ hệ truyền thừa thiền phái Liễu Quán tại Bình Định (ĐĐ. Thích Nhật Tấn)

36. Lan toả của dòng Lâm Tế Gia Phổ tại Tổ đình Giác Lâm (ĐĐ. Thích Minh Thành)

42. Vai trò nhập thế qua những biểu hiện, một số vấn đề đặt ra và giải pháp nhằm phát huy vai trò của nữ Phật tử (TT. Thích Quảng Minh)

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG
52. Chùa Kim Cang trong mối quan hệ với dòng thiền Liễu Quán ở Tây Nam Bộ (ThS. Nguyễn Trung Hiếu)

60. Hiệp tá Đại học sĩ Ưng Bàng với Phật giáo Huế (TS. Trần Văn Dũng)

68. Ảnh hưởng của Phật giáo trong thơ Bích Khê (ThS. Trịnh Bích Thùy)

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ
76. Giới thiệu một số phương pháp thực hành Phật giáo giúp thân khỏe tâm an (ĐĐ. Thích Thiền Như)

84. Các nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến tư tưởng “Phụng đạo, yêu nước, Hộ quốc, An dân” của Phật giáo thời Lý-Trần trong lịch sử dân tộc Việt Nam (ĐĐ.TS. Thích Tuệ Tánh)

90. Tư tưởng duy tâm trong Kinh Lăng-già (Tỳ kheo Thích Nguyên Sĩ) 


GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

NHANG LÚA
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG