Dưới bóng cây Sa la (Nguyễn An Bình)

Dưới bóng cây Sa la
(Nguyễn An Bình)
———–

Con về dưới bóng Sa la
Nghe trong hương gió chan hòa nắng mai
Sân thiền thơm tỏa sáng nay
Hoa vô ưu nở trên tay dịu dàng.

Nhìn hoa lòng chợt bâng khuâng
Mấy nghìn năm trước Người mang kiếp trần
Đản sanh trong ánh đạo vàng
Sen hồng bảy bước dưới chân đạo tràng.

Phương Đông ngọn đuốc soi đàng
Thoát niềm tục lụy vượt ngàn tử sinh
Mới hay hoa cỏ hữu hình
Khơi nguồn tuệ giác thắp tình bay xa.

Con về dưới bóng Sa la
Bốn mùa mưa nắng la đà an nhiên
Trong veo sương sớm cửa thiền
Hồi chuông tịnh độ bao phiền não tan.

Nhịp đời theo bóng thời gian
Diệu huyền lời dạy muôn ngàn vị tha
Vô ưu nở giữa lòng ta
Cội nguồn suối hát hoan ca ngọt ngào.