Mục lục Tạp chí VHPG số 421 – Chủ đề: Dược Sư Đại Nguyện

TẢI FILE DPF

Chủ đề: Dược Sư Đại Nguyện

  6. Nguyện giải thoát ngay hiện tiền (Nguyên Giác)
10. Mười hai đại nguyện của Đức Phật Dược sư (Hàm Ninh)
16. Khái niệm Phật độ qua kinh điển (Tỳ kheo Thích Nhuận giác)
22. Hội họa Phật giáo nhìn từ đại nguyện của Đức Phật Dược Sư (Pháp An)

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI
28. Đức Từ Cung với sự phát triển và chấn hưng Phật giáo xứ Huế từ những năm 30

33. Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng Tăng cang Mai Tâm Tịnh (TS. Đinh Văn Viễn, SC. Thích Tâm Như)

38. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội (ThS.NCS. Đỗ Văn Đờ La Guôl)

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG
48. Sự giao thoa giữa Phật giáo và Chu Dịch trong triết học Trung Quốc (Nguyễn Đình Triển)

54. Dáng xưa Thiên Mụ (Thơm Quang)

58. Tâm cảm Nguyễn Bỉnh Khiêm khi sáng tác bài thơ “Du Phổ Minh tự” (Trần Viết Điền)

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ
66. Tư tưởng Tam giáo nhất trí luận trong tác phẩm Lý Hoặc Luận (SC.TS. Thích Nữ Phước Tường)

72. Nghiên cứu về một vài ngộ nhận đối với lịch sử phát triển Ni đoàn (TKN. Thích Nữ Giác Tường An)

78. Phương pháp tu tập trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (ĐĐ. Thích Nhuận Giác)

84. Kỹ thuật nhận diện và nối kết cảm xúc trong Đạo Phật chữa lành (NCS. Thích Đức Quang)

90. Tìm hiểu tư tưởng bình đẳng của Phật giáo qua tác phẩm Khoá Hư Lục (ĐĐ. Thích Đạt Ma Thiền Tuệ Thanh)


GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN

 

CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG