Thư tòa soạn 421

Quý độc giả thân mến!
Khi thế gian bị phủ vây bởi những căn bệnh trầm kha, chúng ta đều cần đến hình ảnh một vị Phật lý tưởng có năng lực chữa lành, cứu vớt thế gian ra khỏi vũng lầy sinh tử, “vì thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và nhân loại”. Đó chính là phẩm cách Dược Sư, lý tưởng chữa lành nỗi khổ niềm đau cho nhân loại.

Khi Ngài chứng nghiệm sự cao tuyệt của giác ngộ viên mãn, Ngài đã trở thành Đức Phật thượng thủ của Tịnh độ Đông phương, với thể tính “sáng trong không vấy bẩn như ngọc lưu ly”. Ánh sáng của Phật Dược Sư chiếu đến đâu đều phá hết những tăm tối vô minh của chúng sinh, đem lợi lạc và diệt trừ tất cả những bệnh khổ về thân và tâm, giúp họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Việc hành trì phương pháp phát triển theo Đức Phật Dược Sư không chỉ là phương pháp mạnh mẽ để chữa lành và tăng cường phòng bệnh, mà còn điều phục những căn bệnh trầm kha trong sự trói buộc của phiền não, hận thù. Do đó, sự chiêm nghiệm và hành trì theo Đức Phật Dược Sư có thể giúp giảm thiểu bệnh tật thể xác và khổ đau tinh thần.

Nhân ngày vía Phật Dược Sư đản sanh (28/4 ÂL), Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng gửi đến quý độc giả số báo 421 với chủ đề “Dược Sư Đại Nguyện”. Hy vọng, tất cả độc giả sẽ cùng nghĩ về 12 đại nguyện, thọ trì danh hiệu Ngài để tiêu trừ những bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.

Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo