Thông báo về hoạt động của Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo

Thông báo về hoạt động của Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo

Kinh gửi quý độc giả,

Thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1048/BTTTT-CBC ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện quy hoạch báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo có tiền thân là tập san Tập Văn (xuất bản năm 1985) thuộc Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến năm 2005 được tổ chức lại và trực thuộc Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến nay, Tạp chí đã phát hành được 421 số, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu Phật học của độc giả gần xa, trong và ngoài nước.

Theo đúng kế hoạch do Hội đồng Trị sự đề ra, Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo thực hiện việc sáp nhập theo đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Do đó, kể từ ngày 01/6/2024, hiện đang thực hiện đề án kế hoạch sáp nhập nên Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo tạm thời ngừng xuất bản và sẽ có thông báo sau khi việc sáp nhập theo đề án hoàn tất.

Toà soạn Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo trân trọng thông báo để quý độc giả liễu tri.

Phó Tổng biên tập thường trực
Toà soạn Tạp chí Văn Hoá Phật giáo
TT.TS. Thích Minh Nhẫn