Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo Số 349


Tạp chí văn hóa Phật giáo số 349 Full

  1. Dấu hiệu yêu quý hòa bình của Đức Phật thời niên thiếu (Xuân Bách)
  2. Vài nét về Đạo Phật Khất Sĩ (Thích Giác Toàn)
  3. Lòng từ trong tu tập đạo Phật (ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA HOANG PHONG dịch)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *