Thư viện Huệ Quang

THƯ VIỆN HUỆ QUANG

 07h – 20h (Sáng: 07h – 11h30; Chiều: 13h30 – 20h) các ngày trong tuần, riêng chủ nhật phòng đọc đóng cửa lúc 17h.
 0376 429 465
Mọi thông tin phản hồi, xin liên hệ:
 0398 727 108
 khonghanhthich@yahoo.com

 

Để biết thêm chi tiết hoan hỷ click vào đêy để liên lạc với Thư viện Huệ Quang

 

 

Trả lời