Thư tri ân Đại đức Thích Pháp Trí

Đại đức Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Trụ trì Chùa Sắc Tứ Thập Phương, TP. Rạch Giá.

Địa chỉ: Số 9/2 Lê Lai, Phường Vĩnh Thanh

Để biết thêm chi tiết hoan hỷ click vào đây để liên lạc Chùa Thập Phương TP. Rạch Giá

 

 

Trả lời