Video

Video Chùa Cần Đước (chùa Prếk On Đơk) nơi gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer Sóc Trăng

Video Chùa Cần Đước (chùa Prếk On Đơk) nơi gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer Sóc Trăng

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=D0c04lDPGFU&feature=emb_logo

Video Chùa Cần Đước (chùa Prếk On Đơk) nơi gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer Sóc Trăng

Related Articles

Trả lời

Back to top button