Sương Mai 354

Phương pháp đề phòng tham lam
tốt nhất chính là: Bố thí nhiều,
cống hiến nhiều, chia sẻ với
người khác nhiều hơn.

HT Thích Thánh Nghiêm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *