Thơ An Nhiên (Trần Thị Hồng Xuân)

Mai có về cõi Niết
Hồng trần chẳng buồn vương
Có không theo sóng nước
Vô ưu bến sang nghèo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *