Thơ Men đời (Bảo Hoa Lâm)

Dần dà tuổi mộng luống đi qua
Lặn lội bao phen giữa chánh tà
Thoá ng chốc cuộc đời chưa kịp hẹn
Bóng chiều khói phủ điểm sương pha
Men đời uống cạn bao lầm lạc
Vị đắng tình nồng nỗ i xót xa
Trăm năm quán trọ bừng cơn tỉnh
Trăng giác soi đường mỗi bước ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *