Đại đức Thích Giác Giáo – Trụ trì chùa Kim Ngưu, thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *