Đại đức Thích Tánh Thông – Trụ trì Chùa Giác Nguyên, số 42 Nguyễn Văn Trổi, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *