[Video] Trung ương Giáo hội trao 2.500 phần quà cứu trợ bão lụt tại Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An

[Video] Trung ương Giáo hội trao 2.500 phần quà cứu trợ bão lụt tại Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An

 

[Video] Trung ương Giáo hội trao 2.500 phần quà cứu trợ bão lụt tại Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An

Trả lời