Ngồi của Nguyên An


Đỉnh cô phong

Mây tọa thiền tư lự

Núi trầm ngâm

Âm ba gió lời kinh

Và hoa lá

Tràng hạt sương kết chuỗi An nhiên ta

Ngồi tựa chiếc bóng mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *