Thơ Ngồi – Tịnh Bình

Thơ Ngồi – Tịnh Bình

Đỉnh cô phong
Mây tọa thiền tư lự
Núi trầm ngâm
Âm ba gió lời kinh
Và hoa lá
Tràng hạt sương kết chuỗi
An nhiên ta
Ngồi tựa chiếc bóng mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *