Sương mai 358

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Ðói đến thì ăn, mệt ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Ðối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

HT. Thích Thanh Từ dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *