Thư Tòa soạn

Kính thưa quý độc giả!

Nhân kỷ niệm ngày ngày Đức Phật thành đạo (mùng Tám tháng Chạp), Ban biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo chọn chủ đề “Đức Phật – người Thầy vĩ đại” cho số 360.

 

Sao mai rực sáng trời cô tịch,
Tuệ giác bừng khai ánh đạo huyền.
Thế giới ba ngàn như mộng huyễn,
Rời đường sinh tử thật an nhiên.

Sau 49 ngày đêm thiền quán dưới cội cây Assatha, vào một đêm khi sao Mai xuất hiện, trí giác siêu việt bừng khai, Sa-môn Gotama chứng Vô thượng Chánh đẳng chánh giác, đoạn trừ vô minh, thoát khỏi luân hồi. Ngài là Bậc Đại giác, Người khai mở đạo Phật (đạo giác ngộ). Chính vì lẽ ấy, Phật là Người Thầy tối thượng của chư thiên và loài người: Uy nghiêm nhưng từ mẫn; Tôn quý nhưng thân thiện; Đoan chính nhưng hỷ xả; Oai hùng nhưng không gây khiếp sợ. Sự thành đạo của Thế Tôn mở ra chân trời mới cho nhân loại, chân trời của nhân bản, bình đẳng, vô ngã và vị tha. Dù ở góc độ nào, chúng ta cũng cảm nhận được sự viên mãn của Thế Tôn về mọi đức tính thường được tôn xưng là bậc “Phước trí nhị nghiêm”. Đức Phật là người dẫn đường, là người thầy khai sáng vĩ đại, tối tôn của chư thiên và loài người. Trải qua hơn hai mươi lăm thế kỷ, thế giới Nam Diêm Phù Đề này đã ngàn vạn lần chuyển biến, đổi thay nhưng pháp ngữ của Thế Tôn – Tam tạng Kinh Luật Luận vẫn mãi còn giá trị thiết thực với nhân loại. Đó là nền giáo điển để thực hành, trải nghiệm và chứng ngộ. Hãy cùng quay về tự thân, cùng ngộ nhập Phật tri kiến và cùng lên bờ giác.

Trên tinh thần đó, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng gởi đến quý độc giả những bài viết: Sự vĩ đại của vị thầy có một không hai, Đức Phật thành đạo và giá trị thực tiễn. Bên cạnh đó, là một số bài viết nghiên cứu chứa đựng hàm lượng khoa học cao về văn hóa, mỹ thuật, tôn giáo và lịch sử: Gốm Sài Gòn – Một thời vang bóng, Nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ qua bốn trụ đá Asoka, Mối quan hệ giữa nghiệp và đạo đức Phật giáo, Buổi đầu của Phật giáo Nhật Bản…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *