Mục lục 360

ÐỨC PHẬT – NGƯỜI THẦY VĨ ÐẠI:

8. Sự vĩ đại của vị thầy có một không hai ở đời  (TT.Thích Phước Ðạt)

12. Ðức Phật thành đạo và giá trị thực tiễn (ÐÐ.Thích Trung Ðịnh)

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ÐẠI:

18. Sự nhầm lẫn giữa hai chùa Hương rất nổi tiếng ở Việt Nam – Những giá trị cần được nghiên cứu và bảo vệ (ÐÐ.Thích Giác Minh Hữu)

24. Buổi đầu của Phật giáo Nhật Bản (Hưng Trung)

31. Bồ Tát trong nghệ thuật điêu khắc Ðông Dương (Lan Hương) 

35. Xác định mục tiêu cốt lõi và lựa chọn phương pháp giáo dục đạo đức đúng đắn (Trần Hồng Nam)

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG:

41. Gốm Sài Gòn – Một thời vang bóng (Dương Thụy)

50. Nghệ thuật Phật giáo Ấn Ðộ qua bốn trụ đá của Asoka (ÐÐ.Thích Thiện Ðức)

58. Trung tâm Phật giáo Phù Nam qua thư tịch lịch sử Trung Hoa và một số cổ vật văn hóa Óc Eo (Thanh Lương)

64. Hoạt cảnh, điển tích Phật giáo qua di sản văn hóa Phật giáo tại Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia (Nguyễn Thị Thu Hoan)

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ:

73. Mối quan hệ giữa nghiệp và đạo đức Phật giáo (Sư cô Thích Nữ Trí Tuyền)

79. Diễn ngôn về tính nhập thế của Phật giáo thời Trần (Võ Phúc Toàn)

84. Lễ cúng chẩn tế, nét đặc sắc của người Việt ở Nam bộ (Lam Phương)

90. Giá trị bình đẳng qua sự giác ngộ của Ðức Phật và những ưu điểm so với các tư tưởng đương thời (ÐÐ.Thích Phước Tánh)

TRI ÂN – GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CỦA CÁC TỰ VIỆN:

Phương danh chư vị phát tâm cúng dường hùn phước để in ấn Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo số 360

Chùa Phổ Minh – Chùa Thanh Lương – tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *