Thơ (Xuân chúc nguyện – Thích Pháp Trí)

MỪNG chúc cho nhau đẹp ý tình
XUÂN này Xuân tới vẹn niềm tin
TÂN niên vạn sự hưng thời chí
SỬU thắm trăm hoa cảnh thái bình

 

ÐẠO vàng soi toả chốn Nam bang
PHÁP Phật ngàn năm mãi chứa chan
MIÊN viễn trăng thiền hương lộng gió
TRƯỜNG lưu sơn thủy độ dân an

 

PHÚC lành gieo rắc cõi ta bà
TUỆ sáng hương xông khắp mọi nhà
TRANG thượng thiện duyên tuỳ xứ đáo
NGHIÊM thân tâm cảnh trí ma ha

 

THIỀN vui tiếp đón khách gần xa
MÔN hỷ nghinh xuân tiếp bá gia
HƯNG độ chúng duyên thời vĩnh chấn
THỊNH pháp huân tu lý Phật Ðà

 

LỘC đắc mai hoa tài vượng tiến
THỌ trường lão ấu hưởng nhàn ca
TỀ vẹn đức nhân sanh phú quý
GIA hoà hỷ lạc phúc tam đa

 

TỨ mùa xuân hạ khoan lòng thứ
THỜI thời hỷ xả huệ tâm khai
KIẾT nhựt mãn niên tròn sở nguyện
KHÁNH an hưng vận khánh trùng lai.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *