Thơ – Chút hành trang – Trà Xuân (Thích Pháp Trí)

Hương xuân bên tách trà thiền
Trầm xông khói quyện an yên cõi lòng
Ngồi nghe nhịp thở sắc không
Phút giây hiện tại dung đồng ngộ mê
Kinh thi đọc ngẫm lối về
Pháp thường lạc trú thật quê hương mình
Bồ đề hoa nở tánh linh
Chung trà thiền vị đạo tình là đây.

Phương thất, ngày mùng 07 Tết

Mỗi ngày góp chút hành trang
Niềm vui Phật pháp nhẹ an cõi lòng
Bên cửa đạo, lẽ sắc không
Chiếu soi ngũ uẩn dung thông sở hành
Niệm tâm, niệm cảnh, hồng danh
Niết bàn đương xứ, tịnh thanh chẳng cầu
Xuân thu dài ngắn bao lâu
Phút giây hiện tại ánh châu dựa kề.

Phương thất, ngày 13/TG Tân Sửu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *