Thơ – Hạnh đời tu (Tiểu Tăng Thập Phương)

[voice]

Cho con được phút an lành

Kề bên chân Phật tâm thành nguyện ra

Một nguyền hết thảy gần xa

Muôn người thấu rõ chánh tà phân minh

Hai nguyền dứt bỏ đao binh

Thù hiềm oán giận con xin chẳng làm

Ba nguyền học tánh vô tham

Sẵn lòng san sẻ thường làm mỗi khi

Bốn nguyền học hạnh từ bi

Thương người cứu vật giúp nguy thoát nàn

Năm nguyền nghe tiếng kêu than

Dùng lời diệu pháp nhẹ ban đỡ đần

Sáu nguyền trên bước đường trần

Sống đời từ ái xóa dần cái ta

Bảy nguyền một dạ thiết tha

Đêm ngày tu tập ngộ ra nơi mình

Tám nguyền giữ dạ sắc đinh

Kiên tâm một chí vững tin đạo vàng

Chín nguyền gặp mấy gian nan

Cũng không thối chuyển lỡ làng đường tu

Mười nguyền quyết chí công phu

Phật tâm ngời sáng thiên thu tại lòng

Giữa dòng biển pháp mênh mông

Nguyện xin chư Phật chứng lòng của con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *