Mục lục 364

[voice]

CHỦ ĐỀ: LẮNG NGHE ĐỂ HIỂU, NHÌN LẠI ĐỂ THƯƠNG

Lễ kỷ niệm ngày Phật giáo Quốc tế 8/4 (HT. Thích Thiện Nhơn)

Thực tập hạnh lắng nghe và thấu hiểu theo Bồ tát Quán Thế Âm (ÐÐ. Thích Trung Ðịnh)

Tư tưởng hiếu đạo qua hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm (ÐÐ. Thích Nguyên Tú)

Lắng nghe cõi lòng để nhìn thấy sự yêu thương (TT. Thích Phước Ðạt)

Lắng nghe để hiểu – Nhìn lại để thương – Gieo mầm hạnh phúc (Nguyễn Kiều Phượng)

 

HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN:

Sự ra đời của Ban Vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam (Kỳ 3) (HT. Thích Huệ Thông)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI:

Mối quan hệ giữa tu sĩ và cư sĩ trong Phật giáo (SC. Thích Nữ Chơn Ngọc)

Phật giáo Kiên giang trong công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam (1930-1945) (Minh Kim)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG:

Ðặc điểm nghệ thuật kiến trúc đền tháp Champa (Trần Thị Bích Trâm)

Cơ sở xã hội của Thiền học thời Trần (Lam Phương)

 

PHẬT GIÁO –  KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ:

Quan điểm Chân như – Phật tánh trong tác phẩm Tham Ðồ Hiển Quyết của thiền sư Viên Chiếu (SC. Thích Nữ Trung Ý)

Duy thức học Phật giáo và mối quan hệ với Như Lai tàng – Kỳ 2 (Phạm Hoài Phong)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Ngôi Cổ tự Từ Lâm – nơi Thiền sư Liễu Quán thọ Cụ Túc Giới (ÐÐ. Thích Thiền Ðịnh)

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *