Mục lục 365

CHỦ ÐỀ: HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN

8. Ðặc tính tư tưởng của thiền phái Lâm Tế ở Việt Nam (ÐÐ. Thích Trung Ðịnh)

14. Từ cội nguồn dân tộc hướng đến hiện tại và tương lai (TT. Thích Phước Ðạt)

19. Tri ân nguồn cội (Ðông A)

 

HƯỚNG ÐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN:

30. Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam (Kỳ 4) (HT. Thích Huệ Thông)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ÐẠI:

37. Thiền sư Tiên Giác – Hải Tịnh: Vị tổ của Phật giáo Nam Bộ (ÐÐ. Thích Tâm Giác)

42. Lễ khao lề thế lính ở Hoàng Sa: quá khứ và hiện tại (Trịnh Thị Hợp, Trần Thị Lê Na)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG:

48. Cảm hứng thiền và cảm hứng thế sự trong thơ Haiku của Basho (Trầm Thanh Tuấn)

53. Các giai đoạn phát triển tâm lý và một số ứng xử của bố mẹ với trẻ vị thành niên (Tạ Hoàng Giang)

58. Hát Xoan vùng đất Tổ vua Hùng (Lê Hải Ðăng)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ:

66. Ý nghĩa Kinh Hộ trì (Paritta) trong Kinh tụng Phật giáo Nam tông (Tỳ kheo Ðịnh Phúc Samādhipuñño)

74. Những bước thăng trầm của Phật giáo Tây Tạng thế kỷ IX (SC. Thích Nữ Tâm Liên)

80. Duy thức học Phật giáo và mối quan hệ với Như Lai tàng (Kỳ 3 – kỳ cuối) (Phạm Hoài Phong)

86. Nhân vật Công chúa Phương Dung: Từ tiếp cận khoa học lịch sử (Vũ Minh Giang)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời