Mục lục Tạp chí VHPG Số 366 Chủ đề: HỘ QUỐC AN DÂN

[voice]

 

CHỦ ÐỀ: HỘ QUỐC AN DÂN

5. Cốt lõi tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam qua thời đại lịch sử (TT.TS. Thích Phước Ðạt)

10. Phật giáo Kiên Giang với hành trình hộ quốc an dân (ThS. Lê Tô Nam)

18. Tinh thần hộ quốc an dân của Thiền sư Vạn Hạnh (ÐÐ. Thích Nhuận Lạc)

HƯỚNG ÐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN: 

24. Kỳ 5: Sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HT. Thích Huệ Thông)

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ÐẠI:

36. Phật giáo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Kỳ 1) (TT.TS. Thích Minh Nhẫn)

42. Về pháp mạch truyền đăng tông Lâm Tế Thanh Hóa giai đoạn đầu thế kỷ XX qua nghiên cứu văn bia “Sáng kiến Quảng Hóa tự bi ký” (ThS. Vũ Ngọc Ðịnh)

46. Tiểu sử Ðại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG:

53. Một vài suy nghĩ về Sư bà Phương Dung và việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích liên quan (HT.TS. Thích Bảo Nghiêm)

58. Thực tập cái nhìn duyên khởi để biết yêu thương cuộc đời (Thông Bảo)

64. Sự dung hợp của Phật giáo vào cội nguồn văn hóa dân tộc (ÐÐ. Thích Phước Tánh)

69. Lễ hội chuyển mùa của một số dân tộc Ðông Nam Á gắn liền với nghi lễ tắm Phật (PGS.TS. Trương Văn Món)

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ: 

78. Tinh thần tam giáo đồng nguyên trong thơ văn Lý – Trần (Nguyễn Thị Thanh Huyền)

86. Giá trị giới không sát sinh (SC. Thích Nữ Liên Liên)

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *