Thơ – Trú (Nguyễn Như Huyền)

 

 

Ta về trú tại thân ta

Bỏ rơi ngày tháng ta bà đảo điên

Thân ta là chốn ưu phiền

Làm sao tìm được an nhiên thường hằng

Thôi về

Thôi trú

Không không

Buông mình hạt bụi vô cùng xưa sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *