Thơ – Chùa Làng (Chung Tiến Lực)

[voice]

 

Bên triền đê thong thả uốn

Cong cong mái ngói chùa làng.

Cây thị xum xuê bóng mát

Trầm tư chùa dọc, nhà ngang.

 

Ðường lõm chân trâu, rơm rạ

Ðồng trũng úng hạn chiêm mùa.

Cầu phúc tìm nơi cửa Phật

Các già gọi nhau lên chùa.

 

Nâu sồng, sư thầy bụt hiện

Tiếng mõ gõ mòn tháng năm

Làng nghèo lội ruộng áo vá

Nắm xôi lũ trẻ ngóng rằm.

CHUNG TIẾN LỰC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *