Mục lục Tạp chí VHPG Số 367 Chủ đề: MỪNG PHẬT ÐẢN SANH PHẬT LỊCH NĂM 2565 – 2021

 

MỪNG PHẬT ÐẢN SANH PHẬT LỊCH NĂM 2565 – 2021

6. Thông điệp Ðại lễ Phật Ðản PL. 2565 của Ðức Pháp Chủ GHPGVN

8. Diễn văn Phật Ðản PL. 2565 của Hòa thượng Chủ tịch HÐTS GHPGVN

10. Ðức Thế Tôn ra đời – Sự kiện hi hữu của thế gian (Bài giảng nhân Ðại lễ Phật Ðản PL. 2565) (HT.TS. Thích Bảo Nghiêm)

14. Tuyên ngôn Ðức Phật vào đời (Trần Quê Hương)              

 

CHỦ ÐỀ: PHẬT GIÁO ÐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC          

17. Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong thời đại mới (TT.TS. Thích Phước Ðạt)

22. Phật giáo thời Trần đồng hành cùng dân tộc (ÐÐ. Thích Thiện Mãn)

28. Tản mạn về nền giáo dục Phật học (Sử gia Nguyễn Khắc Thuần)

 

HƯỚNG ÐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN:    

34. Giai đoạn 1 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Kỳ 6) (HT. Thích Huệ Thông)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ÐẠI:            

42. Phật giáo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Kỳ 2) (TT.TS. Thích Minh Nhẫn)

50. Một số đóng góp của Phật giáo đối với cơ quan dân cử (ThS. Lê Tô Nam)

56. Vai trò của Phật giáo trong lĩnh vực tư tưởng và đạo đức xã hội (ThS. Vũ Ngọc Ðịnh)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG:  

62. Tìm hiểu chính sách của vua Gia Long đối với Phật giáo (TS. Ðinh Văn Viễn)

68. Gốm Thăng Long – Tự hào Gốm Việt (Dương Thụy)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ:     

78. Tư tưởng Phật tại tâm trong tác phẩm Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh (SC. Thích Nữ Diệu Tâm)

84. Khi tình thương có mặt (ÐÐ. Thích Không Tú)

89. Ðạo Phật trên hành trình lịch sử thế giới và dân tộc (Nguyên Cẩn)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Trường Trung cấp Phật học, tỉnh Ðồng Nai

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *