Số 88

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 88

vanhoaphatgiao88

Trong-so88Giải thưởng nào cho Phật giáo (Nguyễn Văn Nhật)

Sương mai

Việc chế tác và truyền bá Quốc ngữ (Hà Thúc Hoan)

Sene Dolta, lễ báo hiếu của người Khmer (Thu Hồng)

Một ngày an lành (Nguyên Quỳnh)

Bình thản chịu đựng (Viên Minh)

Tuổi thơ và ước mơ “ cà rốt” (Lê Như Hồng)

Ngựa trắng đầu non (Cao Huy Hóa)

Mười bốn niềm tin căn bản của Phật giáo (Thy Yên)

Nỗi khổ của trường học (Lưu Dũng Xuất)

Khái quát về giáo dục nhân cách trong kinh tạng Pali (Thích Chơn Thiện)

Mạn đàm quanh triết lý giáo dục Phật giáo (Lê Thanh Sơn)

Điều được gọi là tình yêu (Ayya Khema)

Lời xin lỗi muộn màng (Trần Khiết Bách)

Hãy dự báo, đừng đi tắt đón đầu (Khánh Uyên)

Tháng Bảy với lòng người (Phó Dạo)

Nghĩa tình (Tâm thức)

Hương cau (Trần Ngọc Hoàng)

Thơ (Đức-Hạnh-Trang, Nguyễn Tấn On, Lê Trung Hiếu)

Truyện ngắn: Phóng sinh (Trần văn Hạc)

Khái quát mỹ thuật Phật giáo Ấn Độ thời kỳ phát triển (Chân Thường tổng hợp)

15 ngày

Lời cảm ơn cuộc sống

Món chay: Chè đông sương (Hoàng Anh-Phú Xuân)