Số 196

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 196

VHPG_196Bìa 1: Hình tượng hoan hỷ, Đức Di-lặc. Nguồn: shutterstock

trong-so-nay-196Sương mai

Thư đầu xuân gửi học trò (Nguyên Cẩn)

Văn bản chữ Hán ở khu tháp Tổ Liễu Quán (Nguyễn Phúc Vĩnh Ba)

Về minh triết Phương Đông (Nguyễn Khắc Thạch)

Về một lời khuyên tu thiền (Nguyên Hải)

Nhân quả – định tri-suluật căn bản của đời sống (Nguyễn Thế Đăng)

Tín tâm cúng dường Tăng bảo (Tâm Tịnh)

Sản xuất niềm vui (Thích Hạnh Tuệ)

Nhật ký đi chùa: Tập thắng (Diệu Ngộ)

Tâm bình đẳng (Vĩnh Hanh Thái Chí Bình)

Đằng sau những áng mây (Trần Kiêm Hạ)

Dịch cân kinh (Hoàng Tá Thích)

Hơi ấm của một vòng tay (Elena Pucillo Truong – Trương Văn Dân dịch)

Chị tôi (Linh Lan)

Chiếc bảng đen (Khải Thư)

Đọc sách Lời Phật dạy [Kinh Pháp Cú] (HTThích Trung Hậu)

Cúng sao giải hạn biến tướng (Nguyễn Hoàng Duy)

Chổi rơm… (Lê Lam Hồng)

Rắn trong đời sống tâm linh người Tây Nam Bộ (Minh Thương)

Huyết thanh ngựa giúp con người (Nguyễn Hữu Đức)

T(Nguyên Cẩn, Dương Hội, Võ Bá, Phan Thành Minh,

Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Nguyễn Dũng)

Không thể nói ra… (Nhụy Nguyên)

Cây gạo trong tâm thức người Việt (Nguyễn Trọng Nghĩa)

Ngỡ như vào cõi Tây phương cực lạc (Nguyễn Văn Toàn)

Lời cảm ơn cuộc sống