Số 199

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 199

Bia-1_VHPG_199_14Bìa 1: Đến với Thầy. Nguồn: www.nirvanadhamma.com

trong-so-nay

Sương mai
Vô cùng kính tiếc
Chờ tiếng nói của trí tuệ (Nguyên Cẩn)
Tiến trình phát triển Phật giáo (Trần Quang Thuận)
Có những ông Nghè không đỗ Tiến sĩ (Võ Hương-An)
Nhớ Phùng Thăng (Thái Kim Lan)
Hãy thân cận bậc Chân nhân (Thụy Khuê)
Tu huyễn theo kinh Viên giác (Nguyễn Thế Đăng)
Sinh viên Học viện Phật giáo và hướng tiếp cận văn hóa-xã hội  trong tâm lý học (Thái Văn Anh)
Hành thiền là sự tỉnh thức (Nguyễn Khắc Thạch)
Hãy suy nghĩ như một tên trộm (Tỳ-kheo Thanissaro Hoàng Nguyên Đức dịch)
Một tâm như bầu trời:  Chú tâm Thiện xảo  Tỉnh giác Rộng mở (Jack Kornfield-Lâm Hạnh Nhiên dịch)
Đình, Đền, Chùa và văn hóa truyền thống làng Lai Triều (Vũ Đình Tâm – Đoàn Văn Chuyên)
Chùa Giác Thế, nơi lưu giữ dấu ấn thời gian (Trần Văn Dũng)
Ngày xuân, thăm chùa Thiên Đức (Mang Viên Long)
Người ta khư khư còn tôi buông xả (Nguyễn Hữu Đức)
Tiếng loa đài hát lớn chẳng ai nghe…(Lê Hải Đăng)
Mối giao hòa của đất (Linh Lan)
Duy tâm theo cách của bà… (Khải Thư)
Lúa đã vàng bông (Trúc Chi)
Thơ (Phan Thanh Minh, Trà Kim Long, Trường Khánh, Thân Nguyễn Luận,
Tương Giang, Nguyễn Dũng)
Miền đất ngọt (Lý Thị Minh Châu)
Lên vùng cao A Lưới (Cao Huy Hóa)
Thanh âm chốn quê nhà…(Thảo Nguyên)
Lời cảm ơn cuộc sống

thu-toa-soan