Số 207

Văn Hoá Phật Giáo số 207

Bia-1_VHPG_207Bìa 1: Linh tháp, Thiền viện Vạn Hạnh tại TP.HCM. Ảnh: Ngô Văn Thông

trong so nay_VHPG_207Sương mai

Hồi ức về một người thầy (Nguyên Hồng)

Những ngày thọ nhận ơn đức (Trần Tuấn Mẫn)

Mẫu số chung (Nguyên Cẩn)

Festival Huế gắn liền với Phật giáo, tại sao không? (Nguyễn Văn Toàn)

Phật giáo và vũ đạo (Tinh Vân – Nguyễn Phước Tâm dịch)

Sự hiện diện của thần linh trong âm nhạc (Lê Hải Đăng)

Nhất họa pháp và nghệ thuật tối giản (Huệ Viên)

Đối xử công bằng với chính mình (Nguyên Từ)

Sự trân trọng (Nguyễn Thế Đăng)

Thêm một bước tiến (Amy J. Boyer – Nguyễn Văn Nghệ dịch)

Quan điểm của Phật giáo về chiến tranh và xung đột (Polgolle Kusala Dhamma – Trung Hữu lược dịch)

Biết như không biết, làm như không làm (Nguyễn Hữu Đức)

Tả quân Lê Văn Duyệt; cuộc đời, hành trạng và nơi thờ phụng ở Huế (Trần Văn Dũng)

Thiền sư đầu tiên của Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng được triều Nguyễn sắc chuẩn Tăng cang (Lê Xuân Thông)

Về vùng đất phát tích họ Khúc (Phạm Học)

Chùa bản làng Lào (Hoài Nguyên)

Cây nêu trong đời sống của đồng bào S’Tiêng ở Bình Phước (Vũ Đình Tâm)

Vươn lên từ đời chợ (Nguyễn Phước Thị Liên)

TTheo mẹ lên chùa (Đặng Trung Thành, Thạch Hoàng Sa, Nguyễn Thánh Ngã,

Nguyễn Dũng, Tương Giang, Nguyễn Nghĩa, Nguyên Tiêu)

Cửa biển (Lư Thị Minh Châu)

Ký ức sông quê… Bồ giang (Lê Quang Kết)

Lời cảm ơn cuộc sống