Số 210

Văn Hoá Phật Giáo số 210

Van Hoa Phat Giao 210

Bìa 1: Hoa súng trong hồ.  Nguồn:  shutterstock.com

trongsonay210Sương mai

Trách nhiệm và đạo đức công vụ (Nguyên Cẩn)

Hội nghị Bất thường và những điều bất thường (Trần Tuấn Mẫn)

Buồn cho Quốc Tử Giám Huế! (Nguyễn Văn Toàn)

Phát hiện sách Giải Tâm kinh Đại Điên của Thiền sư Minh Châu Hương Hải (Thích Thông Đạo)

Chút tin còn lại (Nguyên Văn)

Con đường của tự do (Nguyễn Thế Đăng)

Sớm muộn sẽ có nghiệp quả (Tấn Nghĩa)

Giám trai Bồ-tát (Tân Ngoạn)

Tôn giáo trên mạng (Cao Huy Hóa)

Lễ hội Phá Bàu trong đời sống của người S’Tiêng, Khmer ở Bình Phước (Vũ Đ́nh Tâm)

Một kỹ thuật sắp ra đi? (Trịnh Chu)

Đi tìm lai lịch chiếc vạc đồng chùa Hội Thượng (Trần Văn Dũng)

Phật giáo và năo bộ  (David Weisman, Trần Khiết Bách dịch)

Ngày Nhà giáo Thế giới năm 2014 (Phạm Chánh Cần)

Lang thang trong chữ: Phương ngữ đủ độ thì hay (Hồ Anh Thái)

Làm gì trước tình trạng trẻ em chết đuối ngày càng tăng? (Vân Anh)

Anh Hai tôi (Nguyễn Thị Sương)

Ba sai rồi… (Lê Quang Kết)

Và anh là mẹ! (Lê Hứa Huyền Trân)

Về với hư không (Trương Văn Dân)

T(Lê Ḥa, Nguyễn Dũng, Nguyễn Loan, Kim Hoa, Tường Linh, Trà Kim Long)

Gió nội hương đồng (Lư Thị Minh Châu)

Nghe lời biển hát (Lê Hải Đăng)

Phải lòng bông súng quê hương (Quyền Văn)

Lời cảm ơn cuộc sống