Quản trị hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong chuyển đổi số  (TT.TS. Thích Minh Nhẫn)

TẢI FILE PDF Quản trị hành chính là lĩnh vực lớn của các thiết chế...

Tác động của Tăng đoàn Phật giáo đến tôn giáo và xã hội Ấn Độ thời Đức Phật (Vĩnh Thông)

Ấn Độ là mảnh đất có sự phát triển phong phú của các truyền thống...

Hoạt động bảo vệ môi trường của Phật giáo (Nguyễn Văn Quý)

ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, Phật giáo đã phát triển ở nhiều quốc gia trên...

Phật giáo Việt Nam trong chuyển đổi số: mấy suy nghĩ và kiến nghị (TT.TS. Thích Minh Nhẫn)

TẢI FILE PDF KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Có thể nói, cuộc cách mạng...

Đóng góp của HT. Như Hiển Chí Thiền cho đạo pháp và dân tộc Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (ĐĐ. Thích Thiện Mãn)

CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HOÀ THƯỢNG NHƯ HIỂN – CHÍ THIỀN (1861-1933) Hoà...

Công nghiệp hoằng pháp của Tổ Chí Thiền đối với công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam (TT.TS Thích Phước Đạt)

ĐẶT VẤN ĐỀ Các nhà nghiên cứu nhận định rằng: “Bình minh lịch sử dân...

Tổ Chí Thiền – Tinh thần nhập thế qua thế hệ kế thừa (HT.TS Thích Huệ Thông)

Trong mỗi giai đoạn lịch sử của Phật giáo nước nhà đều xuất hiện những...

Công đức Tổ Phi Lai Chí Thiền trong phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam (HT. Thích Thiện Nhơn)

HỘI LỤC HOÀ LIÊN HIỆP Từ ngày thực dân Pháp đô hộ năm 1862 đến...

Tín ngưỡng cúng tế của người Việt Nam qua nhãn quan của Đạo Phật (NCS. Lê Tấn Lộc)

Tóm tắt: Tín ngưỡng cúng tế là một bộ phận của văn hóa dân gian...

Hành trang của một giảng sư thời đại công nghệ số (ĐĐ.TS Thích Không Tú)

DẪN NHẬP Theo thống kê của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và...

Vai trò hoằng pháp cho thanh thiếu niên hiện nay (Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình)

ĐẶT VẤN ĐỀ Phật giáo là một trong những tôn giáo xuất hiện sớm nhất...

Truyền thông Phật giáo và xử lý khủng hoàng truyền thông Phật giáo (Hoa Niên)

Bối cảnh truyền thông ngày nay vẫn thường xuất hiện những câu chuyện khủng hoảng...

Định nghĩa cõi Tịnh Độ theo các kinh và tiến trình lịch sử kết tập Kinh A Di Đà (Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hạnh Liên)

Tóm tắt: Đức Phật giảng dạy tám mươi bốn ngàn pháp môn, mỗi pháp môn...

Hệ phái Khất sĩ Việt Nam trong dòng chảy thời đại (Vĩnh Thông)

ĐẶT VẤN ĐỀ Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam hiện được gọi là hệ phái...

Khắc phục nạn phá rừng dưới góc nhìn Giới không sát sanh của Phật giáo (ĐĐ. Thích Tâm Tín)

Tóm tắt: Nạn phá rừng đang là một vấn đề gây nhức nhối trong xã...

Phật giáo Nam tông Khmer trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HT. Đào Như)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng biên tập và giới thiệu bài...

Quan hệ quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời hội nhập và phát triển (NS. Thích Nữ Tâm Trí)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Quan hệ...

Ni trưởng thượng Như hạ Hải – đóa hoa giới hương vùng biên giới Tây Nam (SC. Thích Nữ Huệ Giác)

Ni trưởng Thích Nữ Như Hải là một trong những bậc Ni lưu tài đức...

Các vị cao tăng tiêu biểu trong lịch sử Phật giáo trường hợp Tam tạng Pháp sư Huyền Trang (SC. Thích Nữ Như Hạnh)

DẪN NHẬP Nếu Lý – Trần là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo Việt...

5 Comments

Phổ hệ truyền thừa thiền phái Liễu Quán tại Phú Yên (ĐĐ.ThS. Thích Quảng Hiệp)

Tóm tắt: Thiền phái Lâm Tế du nhập Đàng trong nửa cuối thế kỷ XVII...

1 Comment

Phát huy vai trò của Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (ThS. Hà Thị Xuyên)

Vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh lương...

Về vị Chánh Hội trưởng An Nam Phật học hội: Hiệp tá Đại học sĩ Ưng Bàng (TS. Trần Văn Dũng)

Tóm tắt: Hiệp tá Đại học sĩ Ưng Bàng (1881-1953) là danh nhân tiêu biểu...

Buổi đầu thời kỳ Lê Trung hưng và Phật giáo Trường hợp Bình An Vương Trịnh Tùng (TS. Đinh Văn Viễn)

Tóm tắt: Chúa Trịnh Tùng là người có công lớn trong buổi đầu nhà Lê...

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt (TT. Thích Chiếu Tuệ)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Ảnh hưởng...

Mấy suy nghĩ về hoằng pháp từ một chương trình đào tạo (TS. Nguyễn Đức Can)

Có thể khẳng định, một trong những phương diện quan trọng của Phật pháp là...

Tìm về văn hóa tâm linh trong du lịch ở vùng Bắc Trung bộ (ThS. Nguyễn Như Bình)

Tóm tắt: Hiện nay, ở Bắc Trung bộ nói riêng và ở Việt Nam nói...

Phát huy những giá trị nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội hiện nay (TT.TS Thích Thanh Huân)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Phát huy...

Truyền thừa thiền phái Lâm Tế tại Thừa Thiên-Huế (ĐĐ. Thích Nhật Tấn)

DẪN NHẬP Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình...

Những nhân vật lịch sử tiên khởi truyền bá đạo Phật ở Giao Châu (Hưng Trung)

Là tôn giáo xuất phát từ Ấn Độ, nên khi truyền bá đến khu vực...

Thiền phái Tào Động ở miền Bắc Việt Nam với những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc (ĐĐ.Thích Thanh Huy)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Thiền phái...

Người Hoa nơi vùng đất Thủ xưa và nay (SC. Thích Nữ Trung Như)

Vùng đất Thủ từ xa xưa với nhiều điều kiện thuận lợi về mặt địa...

Phật giáo Việt Nam phát triển và hội nhập (TS. Nguyễn Ngọc Thuận, TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Phật giáo...

Vận dụng triết lý Phật giáo trong việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại (ThS. Nguyễn Như Bình)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và...